با توجه به قابليتهاي متفاوت براي گروههاي مختلف بازديدكننده از اين بخش و طبق موقعيت سازماني و ميزان نياز به دسترسي بخشهاي مختلف سيستم، نحوه ورود براي هر گروه بطور جداگانه پياده سازي شده و قابل استفاده مي باشد.

 

 بازديدكنندگان ميهمان :

 نام كاربري و رمز عبور اين دسته از عزيزان كلمه guest تعريف شده است.

 

 مديران اجرايي دانشگاه (پرسنل، مديران گروه):

 كليه مديران اجرايي دانشگاه اعم از پرسنل يا اعضاي هيئت علمي كه نام كاربري و رمز عبور استفاده از سيستم جامع نرم افزاري اين دانشگاه را در اختيار دارند مي توانند با وارد كردن نام كاربري خود در قسمت شماره دانشجويي و رمز عبور در قسمت شماره شناسنامه از امكانات طراحي شده در اين بخش استفاده نمايند (توضيح اينكه كنترل سطح دسترسي اين موارد نيز مانند سيستم جامع در اختيار معاونين مربوطه مي باشد.)

 

 دانشجويان :

 كليه دانشجويان عزيز مي توانند با وارد نمودن شماره دانشجويي و کد ملي جهت دسترسي به اطلاعات و  استفاده از امكانات طراحي شده در اين بخش استفاده نمايند. لازم به ذكر است كه دانشجويان عزيز مي توانند دانشکده خود را هم انتخاب نمايند.

 تذكر 1 : چناچه طبق روال تعريف شده امكان ورود به سيستم ميسر نشد جهت بررسي صحت شماره شناسنامه ثبت شده در سيستم به اداره ثبت نام ( بايگاني آموزش واقع در طبقه همكف دانشكده مديريت و حسابداري ) مراجعه نماييد.

 تذكر 2:   براي ثبت اطلاعات (ثبت نام، امور مالي،...) كلمه اي به عنوان رمزعبور با ارزش پيش فرض شماره شناسنامه دانشجو درنظر گرفته شده است كه امكان تغيير آن توسط خود دانشجو امكان پذير مي باشد و  با توجه به اينكه احتمال دارد سايرين از شماره شناسنامه شما اطلاع داشته باشند حساسيت اين مسئله، توصيه مي شود دانشجويان در اولين فرصت نسبت به تغيير آن اقدام نماييد.

 تذكر 3 : با توجه به احتمال فراموش شدن رمزعبور از طرف دانشجويان، جهت يادآوري كلمه عبور در بخش تنظيمات گزينه هاي تنظيمات كاربر و يادآوري رمزعبور امكان مشاهده رمزعبور دانشجو را ميسر مي سازد. (جهت كسب اطلاعات بيشتر به بخشهاي تنظيمات كاربر و يادآوري رمزعبور مراجعه فرمائيد.)

لازم به ذكر است كه با توجه به برقراري اين سرويس دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تغيير يا اعلام رمزعبور به دانشجو نخواهد داشت.